Startsida | Kursupplägg och schema | Anmälan | Frågor och svar | Kontakt


Kursupplägg och schema

Undervisningen består måndag-torsdag av föreläsningar på förmiddagarna och repetitionsövningar i seminarieform på eftermiddagarna. De sistnämnda kommer att bestå av radiologisk diagnostik av sjukdomar av den typ som avhandlats på förmiddagen, där deltagarna i grupper om två personer vid undervisningsdatorer får granska radiologiska bilder från autentiska jourfall. Varje eftermiddagsseminarium inkluderar lärarledd genomgång av fallen med diskussion av fynd, behov av komplettering med ytterligare undersökningar, hur man bäst beskriver fynden i svaret till klinikern, när man behöver kontakta bakjouren etc. På fredagsförmiddagen avhandlas trauma-DT separat i seminarie- och föreläsningsform.

Schema för 2017 års kursomgång


Ange din e-postadress här om du vill få en påminnelse inför att antagningen till 2018 års kursomgång öppnar: